angažiranje


angažiranje
n engaging ltd. (-angažirati); engagement itd. (-angažiranost); action I pojedinačno -angažman
* * *
• engagement
• booking
• commitment

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • angažíranje — a s (ȋ) glagolnik od angažirati: angažiranje igralcev; angažiranje tuje delovne sile / potrebno je angažiranje vseh družbenih činiteljev za izvajanje novih ukrepov / v boju proti tuberkulozi je nujno večje angažiranje vse zdravstvene službe …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • antijudaìzam — m 〈G zma〉 djelovanje, angažiranje i poticanje emocija protiv Židova (uži pojam od antisemitizma, koji je upravljen protiv svih semita na rasnoj osnovi) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • intervèncija — ž 1. {{001f}}miješanje u proces, mijenjanje stanja akcijom; upad 2. {{001f}}vojn. angažiranje snaga na nekom borbenom zadatku, ob. predviđeno ograničenog dosega i trajanja 3. {{001f}}javljanje za riječ kraćim izlaganjem, ispravkom, objašnjenjem… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mobilizácija — ž 1. {{001f}}vojn. pozivanje vojnih obveznika u službu u ratu ili pod pretpostavkom rata; novačenje 2. {{001f}}potpuno angažiranje većeg broja ljudi ili ljudi okupljenih oko zajedničkih poslova 3. {{001f}}med. terapijski postupak kojim se neki… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sı̏la — sı̏l|a ž 〈G mn sîlā〉 1. {{001f}}fiz. a. {{001f}}svaki utjecaj koji izaziva gibanje ili promjenu brzine gibanja tijela, ono što pokreće b. {{001f}}jedinica koja opisuje djelovanje tijela ili polja na neko tijelo (simbol F, jedinica newton N) (u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sila — sȉla ž <G mn sȋlā> DEFINICIJA 1. fiz. a. svaki utjecaj koji izaziva gibanje ili promjenu brzine gibanja tijela, ono što pokreće b. jedinica koja opisuje djelovanje tijela ili polja na neko tijelo (simbol F, jedinica newton N) (u klasičnoj… …   Hrvatski jezični portal

  • mobilizacija — mobilizácija ž DEFINICIJA 1. vojn. pozivanje vojnih obveznika u službu u ratu ili pod pretpostavkom rata; novačenje 2. potpuno angažiranje većeg broja ljudi ili ljudi okupljenih oko zajedničkih poslova 3. med. terapijski postupak kojim se neki… …   Hrvatski jezični portal

  • intervencija — intervèncija ž DEFINICIJA 1. miješanje u proces, mijenjanje stanja akcijom; upad 2. vojn. angažiranje snaga na nekom borbenom zadatku, ob. predviđeno ograničenog dosega i trajanja 3. javljanje za riječ kraćim izlaganjem, ispravkom, objašnjenjem… …   Hrvatski jezični portal

  • antijudaizam — antijudaìzam m <G zma> DEFINICIJA djelovanje, angažiranje i poticanje emocija protiv Židova (uži pojam od antisemitizma, koji je upravljen protiv svih semita na rasnoj osnovi) ETIMOLOGIJA anti + v. judaizam …   Hrvatski jezični portal